افزونهResponsive YouTube & Vimeo Video Popup

با استفاده از کد کوتاه

در پست، صفحه یا فایل قالب خود برای جایگذاری یوتیوب یا Vimeo پاسخگو خود را فعال کنید. برای باز کردن پنجره، پنجره rys-class CSS را به عنصری که میخواهید popup.Usage را فعال کنید اضافه کنید.

دانلود

مخزن افزونه

Be the first to comment

Leave a Reply

ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد


*