افزونهResponsive YouTube & Vimeo Video Popup

با استفاده از کد کوتاه [ryv-popup video = “Embed-URL”] در پست، صفحه یا فایل قالب خود برای جایگذاری یوتیوب یا Vimeo پاسخگو خود را فعال کنید. برای باز کردن پنجره، پنجره rys-class CSS را به عنصری که میخواهید popup.Usage را فعال کنید اضافه کنید.

دانلود

مخزن افزونه

Be the first to comment

Leave a Reply

ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد


*