پایان نامه حفظ مشتری

آوریل 14, 2020 92 0

۲-۴-۱۳-۱- ۱- حفظ مشتری حفظ مشتری دارای دو فایده عمده می‌باشد: هزینه‌های بازاریابی شرکت‌ها کاهش پیدا می‌کند. هزینه کمتری صرف جایگزینی مشتریان از دست رفته […]