کسب و کار الکترونیکی

مارس 27, 2020 92 0

  بحث روز هزاره جدید است. امروزه به کسب و کار الکترونیکی به عنوان رخدادی همانند اختراع ماشین چاپ و ظهور انقلاب صنعتی، با تأثیرگذاری […]

ماهيت حسن نيت -پایان نامه

مارس 26, 2020 92 0

حسن نيت حسن نيت تا حد زيادي، يك مفهوم اخلاقي است كه متشكل از مفاهيمي چون انصاف است. جنبه اخلاقي حسن نيت ضرورتاً منتهي به […]