پایان نامه حفظ مشتری

آوریل 14, 2020 92 0

۲-۴-۱۳-۱- ۱- حفظ مشتری حفظ مشتری دارای دو فایده عمده می‌باشد: هزینه‌های بازاریابی شرکت‌ها کاهش پیدا می‌کند. هزینه کمتری صرف جایگزینی مشتریان از دست رفته […]

پایان نامه تأمین رضایت مشتری

آوریل 14, 2020 92 0

۲-۳-۲- تأمین رضایت مشتری بیش از ۳۵ سال پیش، پیتر دراکر[۱] اذعان نمود که اولین وظیفه یک شرکت، مشتری­یابی یا ایجاد مشتری است. اما امروزه […]