پایان نامه تأمین رضایت مشتری

آوریل 14, 2020 92 0

۲-۳-۲- تأمین رضایت مشتری بیش از ۳۵ سال پیش، پیتر دراکر[۱] اذعان نمود که اولین وظیفه یک شرکت، مشتری­یابی یا ایجاد مشتری است. اما امروزه […]

اصل بازنگرداندن پناهندگان

آوریل 6, 2020 مدیر 0

اصل بازنگرداندن پناهندگانیکى از مهم ترین حقوق پناهندگان که مورد تأکید فراوان قرار گرفته، اصل بازنگرداندن پناهندگان به کشورى است که به دلایل گوناگون از […]